Accés directe al contingut de la pàgina

Departament de Documentació

El Departament de Documentació de SIDA STUDI, orientat principalment a la difusió de la informació sobre els diferents aspectes del VIH/sida, pretén ser:

1. Una eina de suport a la docència, a l'estudi i/o a la investigació de qualsevol persona que ho sol·liciti, independentment de la seva localització geogràfica.
2. Un servei que té com finalitat contribuir en la distribució d'informació i/o documentació i facilitar-ne l'accés als serveis i recursos..
3. Un punt bàsic de referència de documentació especialitzada en VIH/sida.

Objectius

 • Recollir i difondre tota la documentació sobre els diferents aspectes relacionats amb el VIH/sida, per satisfer tot tipus de demandes d'informació de qualsevol usuari/ària que ho sol·liciti, independentment de la seva localització geogràfica.
 • Difondre els serveis i materials del Departament de Documentació en l'àmbit autonòmic, estatal i internacional (Amèrica Llatina).
 • Adquirir recursos d'informació propis d'acord amb les necessitats dels usuaris.
 • Elaborar o mantenir eines de recerca i recuperació de la informació que facilitin als usuaris l'accés als recursos d'informació propis i externs disponibles.
 • Elaborar diferents tipologies de material genèric sobre VIH/sida per facilitar la consulta i la recerca d'informació.
 • Posar a la disposició de qualsevol persona que ho sol·liciti els recursos d'informació propis i externs i facilitar-ne utilització més àmplia possible.
 • Conservar els recursos d'informació propis en les condicions òptimes.
 • Ser una eina de suport a la investigació, a la docència i a l'estudi d'educadors, pares/mares i alumnes.
 • Facilitar l'accés als recursos d'informació externs no disponibles al Centre de Documentació, mitjançant la cooperació amb altres centres.
 • Organitzar activitats i promoure iniciatives per a potenciar l'ús dels serveis oferts.
 • Participar en programes i convenis que tinguin com a finalitat la millora dels serveis oferts pel Departament de Documentació.