Accés directe al contingut de la pàgina

Tallers de Prevenció

  • Tallers

Seguint les noves línies del Pla Estratègic 2009-2011, SIDA STUDI ha renovat les seves accions educatives per a promocionar la sexualitat saludable i la prevenció del VIH/sida. Totes les accions tenen com a base conceptual un marc teòric (veure document en pdf).

Les noves accions es basen en l'estructura  de les intervencions integrals, enteses com aquelles que actuen sobre la població jove i el seu entorn, és a dir, els pares i mares i el professorat.

El departament de Formació i Prevenció de SIDA STUDI ofereix activitats en aquests àmbits d'intervenció:

  • Tallers per a joves: diverses tipologies d'Accions Educatives adaptades metodològicament a cada perfil: ESO, Batxillerat.

  • Tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual lleu: Accions Educatives adaptades metodològicament a per a USEE.

  • Xerrada adreçada a pares i mares sobre la vivència de la sexualitat i la prevenció del VIH/sida entre els/les joves.

  • Assessorament al professorat amb recursos didàctics i altres activitats complementàries per a la promoció de la salut sexual entre els/les joves.

  • Exposició de cartells "VIH sobre rodes".

A continuació us oferim les descripcions de cada Acció Educativa agrupades segons els àmbits d'intervenció del departament. També pots trobar les avaluacions de les accions educatives que realitzem cada any.