Accés directe al contingut de la pàgina

Evalúa+

  • Logo jornades Evalúa+

Evalúa+  té com a objectiu posar a disposició de totes les entitats de l'Estat espanyol informació contextual, materials i recursos útils per a l'avaluació de les intervencions de prevenció del VIH/ sida i capacitar-les en tots aquells recursos útils per a l'avaluació.

Per complir amb aquests objectius, el projecte se centra en quatre aspectes clau: anàlisi de context, eines d'avaluació, assessorament i formació. Amb tot això, es pretén facilitar a les associacions l'accés a l'avaluació de les seves intervencions, contribuint així a la seva millora.

L'actual projecte té l'origen en una sèrie de propostes formatives que SIDA STUDI realitza des de l'any 2006. Per a més detalls pots consultar la secció antecedents.

Evalúa+  conclou amb una relació de documents de bones pràctiques que tenen com a objectiu orientar totes aquelles entitats que volen iniciar-se en l'avaluació partint d'experiències reals dutes a terme durant la realització d'aquest projecte. Els trobaràs a continuació classificats en diferents apartats.

Tots els documents estan en llengua castellana ja que aquest projecte és d'àmbit estatal.