Accés directe al contingut de la pàgina

Antecedents de "Evalúa+"

SIDA STUDI ha anat desenvolupant des de l'any 2007 una línia formativa adreçada a altres ONGs que treballen temes de promoció de la salut sexual amb l'objectiu que les seves intervencions deixin de ser merament intuïtives i subjectives per a passar a fonamentar-se en una metodologia científica que permetés prendre decisions objectives per millorar i compartir els resultats amb altres entitats interessades.

Així, el 6 i 7 novembre de 2008 es van dur a terme Les primeres, les jornades Jóvenes y VIH/sida: Mejorando las intervenciones de prevención amb el suport de la Secretaría del Plan Nacional del Sida van servir per analitzar els resultats de l'estudi elaborat per SIDA STUDI "Diagnóstico de intervenciones grupales de las ONG para la prevención del VIH/sida entre jóvenes escolarizados/as" de l'Estat espanyol. A través de tres variables, procés, context i eficàcia, aquest estudi analitzava les intervencions en prevenció del VIH/sida de 38 entitats de diferents comunitats autònomes. Les jornades "Jóvenes y VIH/sida: Mejorando las intervenciones de prevención", van analitzar a través de diferents grups de treball, les possibles causes dels resultats obtinguts en cadascuna de les tres variables estudiades i es van proposar línies de millora i continuïtat de la tasca que duen a terme les ONG de VIH/sida a Espanya.

Les segones jornades de SIDA STUDI Capacitando a las ONG/sida: mejorando la prevención del VIH, finançades també per la Secretaría del Plan Nacional sobre Sida i amb col·laboració de Fundació "la Caixa", tenien com a objectiu principal capacitar les ONG de l'Estat espanyol que treballen la prevenció sexual del VIH/sida per millorar el disseny de les actuacions que duen a terme no només en l'àmbit de la prevenció sexual del VIH/sida sinó també en tots els àmbits en els quals intervenen.

Fruit d'aquestes segones jornades, organitzades el març de 2010, es va crear una pàgina web amb totes les ponències i experiències pràctiques dels/les participants presentades, agrupades per les tres variables de l'estudi: el procés, el context i l'eficàcia.

Finalment, el febrer de 2011 es va realitzar la tercera jornada al CaixaForum de Madrid que va servir com a presentació del projecte Evalúa+. A continuació es mostren les ponències presentades.