Accés directe al contingut de la pàgina

Notes de premsa

L'Educació Sexual i la Infància

14/02/2019

Aprofitant el Dia Europeu per la Salut Sexual (14 de febrer), des de SIDA STUDI volem reivindicar la necessitat de rebre una Educació Sexual al llarg de tot el cicle vital, és a dir, des de la infància.

Infància i sexualitat sovint apareixen com a conceptes antagònics els quals és necessari mantenir separats. Aquesta dicotomia queda reflectida en l’actitud respecte als Drets Sexuals a la infància, en la falta de reconeixement explícit i en els debats entorn de temes com l’Educació Sexual en els quals, per descomptat, nens i nenes no són interlocutores.

Els nens i nenes tenen el dret a decidir sobre les seves sexualitats; tenen el dret a gaudir d’una bona salut sexual; i tenen el dret a no patir cap discriminació directament relacionada amb les  seves sexualitats o de qualsevol altre tipus que tingui qualsevol impacte en les seves sexualitats. No obstant, la problemàtica conjugació entre sexualitat i infància, s’ha traduït en una regulació dels Drets Sexuals com a àmbit exclusiu del món adult i ha implicat l’aïllament de la infància. La conseqüència més greu és que es deixa sense protecció a un grup en condició d’extrema vulnerabilitat.

És important vincular les sexualitats a la salut, al benestar i, com dèiem, als drets sexuals (el dret a explorar la nuesa, el cos, la identitat de gènere, a preguntar sobre sexualitat, a dir no, etc.) per generar consciència dels drets propis, confiança i una actitud de “el meu cos i la meva sexualitat em pertanyen”. El primer pas per a l’Educació Sexual és permetre l’exploració. A la infantesa les experimentacions de les sexualitats són un joc més, i com qualsevol altre joc és vital que totes les involucrades estiguin a gust.

Des de ben aviat les persones interioritzem les prescripcions socials relacionades amb la sexualitat: «no et masturbis en públic», «no ensenyis el teu cos», «no juguis a aquest joc». D’aquesta manera, l’Educació Sexual de moltes de nosaltres es va configurant de manera informal. Que no es parli a casa, que es canviï de canal quan surt una escena eròtica, etc., constitueixin missatges implícits que poden generar sentiments com la vergonya i la culpa. Per tant, resulta convenient parlar obertament sobre sexualitats, en positiu i amb continguts adequats per a cada edat. Explicar els acords socials al voltant de les sexualitats: no ens masturbem en públic, no toquem a algú que no vol, juguem entre persones d’edat similar, entre d’altres, constitueixen fórmules per educar permetent el desenvolupament personal i, al mateix temps, facilitant estratègies i recursos per protegir-se de riscos i abusos.

L’Educació Sexual ha de tenir com a fonament el model de coeducació per atendre a les desigualtats de gènere i corregir-les, i alhora, aquesta coeducació ha d’incloure una Educació Sexual amb criteris de qualitat. Coeducar és portar el feminisme a l'aula per a transmetre que un món igualitari és possible.

Vincular l’Educació Sexual a l’edat d’inici de determinades pràctiques sexuals, només referma la construcció social d’unes sexualitats vinculades a pràctiques com ara la penetració vaginal, fet que comporta, entre altres coses, oferir una mirada exclusivament heterocentrada i coitocèntrica que exclou les sexualitats de moltes persones. A més, comporta també reduir el concepte d’Educació Sexual a una visió exclusivament vinculada a determinats riscos biològics (embarassos no planificats o infeccions de transmissió sexual) perdent l’oportunitat de poder treballar una Educació Sexual veritablement fonamentada en Drets i adaptada a les necessitats de cada cicle vital que comporti un apoderament veritable de les persones de cara a tenir cura de la seva salut sexual al llarg de tota la vida.

Així doncs, l’Educació Sexual és un dret i una necessitat que ha de ser coberta al llarg de tot el cicle vital, per a poder tenir un desenvolupament ple dels nostres cossos i les nostres sexualitats, però també per a la construcció d’una societat equitativa i sense violències masclistes.

  • Infantil