Accés directe al contingut de la pàgina

Notícies

SIDA STUDI i DIXIT signen un acord de col·laboració

17/02/2015

SIDA STUDI ha signat un conveni de col·laboració amb DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials, amb una validesa fins al 31 de desembre de 2015, prorrogable anualment, per dur a terme projectes i activitats que millorin la gestió del coneixement en l’àmbit dels serveis socials

Amb la signatura d’ aquest acord, ambdues entitats volen establir una col·laboració estable i coincideixen en l’interès de dur a terme projectes i activitats per garantir i  millorar  la gestió del coneixement en l’àmbit dels serveis socials i drets de la ciutadania, promovent la difusió i el coneixement de les bones pràctiques i l’intercanvi de coneixement entre professionals i impulsant espais per la recerca i la investigació.

Al mateix temps, es comprometen a realitzar conjuntament activitats que donin resposta als objectius indicats: fer difusió de les activitats, novetats i altres informacions vinculades a la gestió del coneixement que es generin per ambdues institucions, convergir serveis dels portals virtuals i establir col·laboracions en l’àmbit de la gestió documental.

DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials és una iniciativa del Departament de Benestar Social i Família amb l’objectiu de promoure la gestió i la difusió del coneixement en l’àmbit dels serveis socials a Catalunya mitjançant un espai virtual i diversos centres físics.