Accés directe al contingut de la pàgina

Notícies

El 98% dels joves participants donen suport a les accions educatives de SIDA STUDI

25/06/2013

SIDA STUDI publica els resultats de l'avaluació de satisfacció de les seves accions educatives de promoció de la salut sexual "Prevenir per Gaudir" dirigides a joves en el curs 2012-2013

  • clase vacía

SIDA STUDI, superant les actuals dificultats conjunturals, ha avaluat un any més les seves accions educatives mitjançant un qüestionari de satisfacció. Més de 400 joves de 2n cicle d'ESO i Batxillerat han participat en els tallers de promoció de la salut sexual i reducció dels riscos associats (ITS, VIH/sida i embarassos no planificats) que imparteix l'entitat en diferents centres educatius de la província de Barcelona durant el curs escolar 2012-2013.

Segons les dades obtingudes, la intervenció educativa va ser valorada com a molt positiva o positiva pel 98% dels/les joves, sent les variables millor considerades: l'actuació dels/ les professionals, la claredat de l'exposició i l'interès en els temes treballats.

En relació a la perspectiva de gènere, s'evidencia una sensible disparitat entre les valoracions de les noies i els nois. Les diferències en les seves valoracions, així com la necessitat expressada per nombroses noies de realitzar més sessions per separat, reforcen la importància de seguir treballant i aplicant de manera adequada la perspectiva de gènere com a eix transversal en tota la intervenció.

Metodologia de l'avaluació

El qüestionari ha valorat la satisfacció de les intervencions. S'han analitzat aspectes sobre el funcionament de les sessions com són la intervenció en general, la satisfacció dels/les participants, la utilitat del que s'ha tractat i l'interès que això representa, la implicació i participació dels/les joves durant el taller, el temps dedicat, la informació rebuda, la metodologia utilitzada pels/les professionals, el treball dels / les professionals i la influència d'aquesta acció educativa en els coneixements i conductes dels/les joves que hi participen.

Educació sexual i escola

A partir de les dades recollides s'observa el benefici/utilitat de disposar d'un espai on els/ les joves puguin parlar de sexualitat amb naturalitat i així poder resoldre els seus dubtes.
També es ressalta el paper de l'educadora i l'educador, que generen un espai de confiança i distensió que facilita el diàleg i l'aprenentatge, i que constata la necessitat de la continuïtat de les intervencions en els centres educatius.

Les accions educatives de SIDA STUDI i l'avaluació

Les accions educatives que desenvolupa SIDA STUDI tenen com a finalitat donar informació sobre la salut sexual i els riscos associats (ITS, VIH / sida i embarassos no planificats) a través de metodologies específiques segons el col·lectiu participant, incidir en la importància de la salut sexual de les persones, així com la capacitació d'aquestes per afrontar possibles situacions de risc.