Accés directe al contingut de la pàgina

Notícies

Nova secció de la web Evalúa+

09/02/2011

L’entitat presenta a Madrid el nou projecte Evalúa+ que ofereix recursos a les entitats per a que puguin avaluar les seves accions de prevenció del VIH/sida

  • web evalúa

SIDA STUDI ha presentat a Madrid amb el suport de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida el projecte Evalúa+ que ofereix, a través de la seva pàgina web, informació contextual i recursos útils per a l'avaluació de les intervencions de prevenció del VIH/sida a totes les entitats de l'Estat espanyol.

Aquest servei respon a la necessitat d'omplir un buit existent en aquest camp en l'àmbit de la prevenció del VIH/sida. Així, mentre en el camp de l'atenció mèdica en VIH/sida les decisions es prenen sobre la base de fets objectius i estudis contrastats que utilitzen el mètode científic com a aval indiscutible, en el cas de les entitats que treballen en l'àmbit de la prevenció del VIH/sida a l'Estat, la majoria d'afirmacions es fan des de la subjectivitat o la intuïció ja que pràcticament no existeix avaluació.

Per a canviar aquesta realitat, SIDA STUDI ha anat desenvolupant des de l'any 2007 una línia formativa adreçada a les ONGs VIH/sida que treballen temes de promoció de la salut sexual amb l'objectiu que les seves intervencions deixin de ser merament intuïtives i subjectives per a passar a fonamentar-se en una metodologia científica que permeti prendre decisions objectives per a millorar i compartir els resultats amb altres entitats interessades.

En aquest sentit, SIDA STUDI ha dut a terme al 2009 i al 2010 jornades diferents de formació en avaluació per a les entitats de prevenció del VIH/sida de l'Estat espanyol i aquesta setmana ha dut a terme al CaixaForum de Madrid unes jornades per presentar el projecte Evalúa+ amb l'assistència de més de 40 entitats de 13 comunitats autònomes.

Totes les ponències de la jornada i les imatges es poden consultar a la pàgina web del projecte.

Què és Evalúa+?

Evalúa+ ofereix tres serveis agrupats en tres apartats a la seva web: context, qüestionaris i assessorament.

En l'apartat de context s'ofereixen les principals dades epidemiològiques dels públics o col·lectius de risc que indica Plan Multisectorial de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida 2008-2012. Les dades recopilades i presentades en 7 documents, un per a cada col·lectiu,  procedeixen de fonts d'informació contrastades com ara organismes oficials o publicacions científiques.

El principal objectiu de l'anàlisi de context és poder conèixer millor el públic diana al qual s'adrecen les accions de prevenció per tal d'adequar les seves intervencions a la realitat actual. L'apartat es completa amb una selecció de materials bibliogràfics de la biblioteca de SIDA STUDI, on es troben recopilats els textos originals d'on s'ha extret la informació a més d'informació rellevant no inclusa en els documents.

En l'apartat de qüestionaris, es presenta una recopilació de qüestionaris que mesuren diferents temàtiques relacionades amb els col·lectius de risc, la sexualitat saludable, la qualitat de vida i el VIH/sida. Cada qüestionari té una fitxa descriptiva on s'informa de la seva temàtica i el col·lectiu al qual s'adreça i es poden sol·licitar mitjançant un formulari.

Per últim, l'apartat d'assessorament dóna a les entitats interessades la possibilitat de contactar directament amb SIDA STUDI per realitzar un consulta més personalitzada.

Per què avaluar?

Des de SIDA STUDI creiem que l'avaluació ha de ser una actitud de treball i una reivindicació de les entitats que treballen en la prevenció del VIH/sida. L'avaluació és necessària per legitimar la nostra tasca i fer que el treball de prevenció del VIH/sida sigui cada dia més útil.

Quan avaluem, les entitats podem constatar amb dades objectives quines són les dificultats i els punts negres del nostre treball i dur a terme les accions pertinents per millorar-lo.

Som conscients, però, que la realitat de les ONG de VIH/sida, fa difícil l'avaluació. D'una banda, la multiplicitat de tasques que duen a terme, sovint amb pocs recursos, i de l'altra, la manca d'eines per avaluar fan que sovint les entitats deixin de banda aquesta tasca.

El projecte Evalúa+ vol facilitar l'avaluació a les entitats estalviant part del seu temps oferint dades de context i eines per avaluar. El nostre objectiu és donar facilitats per a que les associacions de VIH/sida de l'Estat espanyol puguin autogestionar l'avaluació però també oferir assessorament i ajudar a avaluar a les entitats que ho sol·licitin.

El futur d'Evalúa+ , doncs, dependrà de l´ús que en facin les entitats i de les seves demandes.