Accés directe al contingut de la pàgina

Context

En aquest cercador podràs accedir a dades epidemiològiques i/o conductuals dels col·lectius que per les seves característiques socials es troben en una situació més desfavorable enfront de la infecció pel VIH i la sida. Pots fer la cerca de documents per col·lectiu i comunitat autònoma.

La documentació és d'elaboració pròpia i les dades recollides provenen de diverses fonts contrastades com són organismes oficials d'administracions relacionades, publicacions científiques i centres de recerca estatals i autonòmics, entre d'altres. Per més informació pots consultar la metodologia utilitzada per a la seva elaboració. (document en castellà)

Únicament hem realitzat monogràfics específics per CC.AA en aquells casos en què hem trobat informació a més de 4 dels indicadors previstos. Si no trobes dades respecte a la teva CC.AA pots buscar les dades d'Espanya o consultar el monogràfic específic.