Accés directe al contingut de la pàgina

Educa+

 • llapissos

Què és Educa+?

El projecte “Educa+: educació afectivo-sexual per a joves en risc d’exclusió”, subvencionat per l’Obra Social de la Caixa, vol promoure la vivència d’una sexualitat saludable entre els/les joves en risc d’exclusió social amb menys accés als circuits educatius, ja que des de SIDA STUDI creiem fermament que incidint en aquest aspecte central de la seva vida podem col·laborar en els seus processos d’inclusió.

El projecte s’ha dut a terme a Barcelona i la seva àrea metropolitana i consta dels següents objectius amb  les seves corresponents activitats:
 1. Conèixer en profunditat el públic destinatari i les seves necessitats
  Metodologia i resultats: s’ha analitzat la situació de la població destinatària, amb una especial atenció als/les joves immigrants, i en la detecció de les seves necessitats. Per al seu desenvolupament s’ha comptat amb la solvència tècnica del Centre de Documentació i Recursos Pedagògics, CDRP, i l’experiència en investigació de SIDA STUDI a través del projecte Evalúa+. El resultat ha estat la creació d’un informe.
 2. Donar informació i eines de desenvolupament personal als/les joves per a una vivència sexo-afectiva saludable
  Metodologia i resultats: partint de les necessitats detectades s’han realitzat 19  intervencions educatives amb 30 tallers de promoció de la salut sexual i reducció de riscos associats que han arribat a 442 joves a través de les següents entitats col·laboradores:  Els tallers han treballat la promoció d’una sexualitat saludable, posant l’accent en la comunicació, el respecte, la responsabilitat individual i la gestió dels riscos, tenint en compte que la combinació de tots aquests factors poden canviar els comportaments. D’aquesta forma, s’ha capacitat als joves a través de la informació i el desenvolupament d’habilitats personals i socials. Per conèixer amb més detall aquestes intervencions, podeu consultar la fitxa explicativa.
 3. Multiplicar el missatge de promoció de la salut paral·lelament al procés d’aprenentatge
  Metodologia i resultats: a partir de les intervencions realitzades, s’ha ofert als/les joves la possibilitat de replicar l’acció educativa entre els/les seus/seves iguals de forma que es puguin multiplicar els/les beneficiaris/es del projecte. El resultat ha estat la creació d’un vídeo.
 4. Facilitar recursos a joves i educadors/es per a la promoció de la salut sexual
  Metodologia i resultats: amb l’ajuda del Centre de Documentació i Recursos Pedagògics, s’ha creat un monogràfic amb una selecció de recursos bibliogràfics per tal que els/les educadors/es i els/les joves puguin comptar amb eines adients per treballar en el seu context la promoció d’una sexualitat saludable.
 5. Avaluar la satisfacció dels/les participants, els resultats obtinguts i les lliçons apreses per a la continuïtat del projecte
  Metodologia i resultats: s’ha avaluat la satisfacció dels/les usuaris/es de les intervencions. Podeu consutar l'informe final en aquest enllaç.