Accés directe al contingut de la pàgina

Notícies

Publiquem la nostra memòria d’activitats

21/03/2012

Enguany es presenten els resultats agrupats per projectes

  • equip 2010

SIDA STUDI presenta la seva memòria d’activitats realitzades durant l’any 2011 amb els principals resultats obtinguts. El document adjunt respon a la necessitat de l’entitat d’avaluar totes les seves activitats dins la planificació estratègica que duu a terme i al procés de millora continua.

La novetat de la memòria del 2011 en comparació amb les dels darrers anys és que s’han simplificat i reduït les dades per agilitzar la seva lectura i els resultats obtinguts es presenten per projectes en comptes de fer-ho per àrees de treball (departaments) de l’entitat o per serveis. Aquesta nova estructuració respon a la nova línia de treball de l’associació orientada a la gestió per projectes.

La memòria també vol donar més visibilitat a totes aquelles entitats i administracions col·laboradores i que fan possible el treball de la nostra associació. També adjuntem el dossier d’impacte de les nostres notes de premsa als mitjans de comunicació l’any 2011.

La memòria 2011 també coincideix amb la finalització del pla estratègic 2009-2011. En aquest sentit SIDA STUDI està elaborant el tancament d’aquest pla i el nou pla estratègic 2012-2015 que també estarà orientat a la gestió de projectes.

Us convidem a consultar els documents i us donem les gràcies a tots els que feu possible el nostre treball.