Accés directe al contingut de la pàgina

Notícies

La informació és poder, aprendre, cuidar-se, triar... és salut!

11/10/2011

Després d’avaluar les intervencions de SIDA STUDI del curs passat (2010-2011), Eva Soto Rubio es mira amb perspectiva els resultats obtinguts i es fixa especialment en el que expressen els i les joves sobre sexualitat.

  • Eva Soto Rubio

Ara, en època de retallades, he vist com s’han reduït les hores lectives a les escoles, els horaris d’atenció en l’àmbit sanitari, el nombre i/o quantia de subvencions…Sembla que tot es retalla però l’única cosa que encara no han aconseguit retallar és la il·lusió de seguir desenvolupant els projectes, seguir lluitant per la promoció de la salut.

Així doncs, malgrat l’època de retallades, a SIDA STUDI seguim impartint tallers de promoció de la salut sexual en els diferents centres educatius de la província de Barcelona i em satisfà veure com continuem obtenint els mateixos bons resultats que en els últims anys.

Gràcies a la nostra política d’avaluació de les intervencions, disposem de dades referents a les pràctiques i coneixements que tenen els i les joves abans d’iniciar el nostre taller i sabem, per exemple, que un 23% dels/les nois/es de 2n cicle de l’ESO ja han mantingut relacions sexuals que inclouen la penetració i en batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, aquesta xifra augmenta fins al 53%.

Però també hem observat com després de la nostra intervenció, els/les joves redueixen en un 50% les seves pràctiques sexuals desprotegides, i també com han desmitificat molts aspectes relacionats amb la salut sexual, les seves percepcions i els seus prejudicis cap a les persones amb VIH i la transmissió de la infecció.  Així, per exemple, ara un 30% més dels nois i noies saben que la marxa enrere no és un mètode preventiu eficaç davant d’un possible embaràs i un 15% varien la seva percepció sobre el concepte de sexualitat, sent aquest més ampli i no centrat únicament en la penetració vaginal. Tots aquests resultats i molts més es poden consultar en l’informe publicat  a la nostra pàgina web.

Sens dubte hi haurà persones que destaquin escandalitzades quants/es nois/es ja han iniciat pràctiques sexuals que inclouen la penetració. Altres optaran per escollir com a dada més destacada l’alt percentatge de reducció en les pràctiques sexuals desprotegides, però per a mi, la més significativa és el canvi en els coneixements i percepcions dels/les joves.

Si entenem els coneixements com aquella informació que s’aplica a la pràctica i permet desenvolupar habilitats perquè els i les joves millorin la seva salut sexual, el que es produeix, doncs, és un canvi en la capacitació dels/les joves després d’haver realitzat la intervenció

És aquesta millora en els seus coneixements el que possibilita reduir les seves pràctiques desprotegides, coneixements que poden fer reflexionar els/les adolescents que encara no s’han iniciat en les pràctiques sexuals que inclouen la penetració com volen que sigui la seva “primera vegada”. Coneixements que els fan valorar que hi ha altres pràctiques sexuals i que no sempre hem d’acabar en la penetració. Coneixements que fan que es redueixin els mites sexuals i  que poden acabar amb la discriminació de les persones amb VIH. Coneixements que poden evitar un possible embaràs o una infecció de transmissió sexual, inclòs el VIH. Coneixements que et poden permetre negociar l’ús del preservatiu, negociar com vols que sigui la teva pràctica sexual i gaudir més de la teva sexualitat buscant el plaer. En definitiva, són tots aquests coneixements els que ens fan una mica més lliures.

D’altra banda s’ha de destacar també el treball realitzat per l’educadora i l’educador a les intervencions. Si són capaços d’aconseguir captar l’atenció dels/les joves, fer-los reflexionar i capacitar-los és gràcies també als seus coneixements adquirits, a la formació que tenen, a la constant recerca de material per realitzar el seu treball, a les reunions d’equip i a l’avaluació constant de les seves intervencions. Tot això, també els aporta un major coneixement que transmeten als/les joves.

La informació és poder. És important compartir-la i difondre-la per prevenir la ignorància i els possibles problemes derivats dels desconeixement o la desinformació, per triar què vols fer, com ho vols fer, quan i perquè. Com més coneixement tens com a persona, més lliure et sents per poder prendre decisions, pots escollir com vols que sigui la teva salut i com vols viure una cosa tan personal com és la teva sexualitat.

Els coneixements, doncs, són els que ens fan portar un estil de vida més saludable, els que ens permeten sentir-nos més lliures a l’hora de decidir què, com, quan i per què triem alguna cosa. Per tant, cal seguir treballant en la promoció de la salut sexual i la seva constant avaluació, millorant els programes, les intervencions, l’accés a la informació, en definitiva, continuar capacitant als/les joves perquè puguin triar i decidir sobre la seva vida sexual.