Accés directe al contingut de la pàgina

Notícies

SIDA STUDI publica la seva memòria 2010

22/02/2011

L’entitat presenta els resultats assolits per les principals àrees de treball durant aquest any dins els objectius marcats en el seu pla estratègic 2009-2011.

  • equip 2010

SIDA STUDI va incorporar l'any 2006 la gestió estratègica creant el pla estratègic 2006-2009. Fruit d'aquest procés de millora continua, el 2009 va iniciar el seu segon pla estratègic triennal. Els resultats presentats en aquest document corresponen a les dades recollides tenint en compte els indicadors marcats per cada activitat. Les activitats són tasques associades a objectius del pla estratègic que l'entitat s'ha proposat assolir en un període de tres anys.

Les dades recollides cada mes i analitzades cada trimestre permeten fer un seguiment  i avaluació constant del pla estratègic. En aquest sentit, l'entitat ha mantingut un creixement moderat en els seus serveis principals i ha dut a terme 9 projectes nous durant aquest 2010.

Per àrees, el departament de documentació ha iniciat el desenvolupament del fons documental relacionat amb la temàtica d'educació sexual. També ha apostat per crear nous productes documentals més personalitzats i que intenten aportar un valor afegit als materials de la biblioteca.

Pel que fa als usuaris/es de la biblioteca, cal esmentar el sensible augment en l'ús del servei de quiosc, que evidencia la creixent implantació del CDRP dins del barri del Raval, i la consolidació dels serveis virtuals a través de la pàgina web.

El Departament  de Formació i Prevenció ha revisat i actualitzat el contingut i la metodologia de les seves accions educatives. També ha liderat el projecte del Dia Mundial de Lluita contra la Sida de l'entitat amb la realització de diferents activitats i xerrades en diversos municipis.

El departament també ha renovat el disseny del seu material preventiu "El Kit del Plaer" i ha iniciat la promoció dels serveis en el districte de Ciutat Vella, en especial al barri del Raval on té seu la nostra entitat.  En aquest sentit, s'ha repartit material preventiu, s'ha establert relacions amb altres entitats que treballen al districte i s'han realitzat accions educatives i assessoraments.

Per últim, l'àrea de comunicació ha centrat els esforços en millorar la presència de l'entitat en els mitjans de comunicació. Com a resultat, ha incrementat l'impacte de SIDA STUDI en els mitjans, en especial els electrònics, més que duplicant el nombre de notícies de l'associació que han aparegut en portals de comunicació, blocs i diaris electrònics.

També s'ha fet un salt en l'anomenada xarxa social, creant perfils a Delicious i actualitzant els existents a Facebook i Youtube, i s'ha apostat per la sensibilització, per això s'han creat articles d'opinió i s'ha iniciat una col·laboració fixa en el portal social.cat publicant una columna d'opinió de forma periòdica.

El document adjunt mostra la tasca desenvolupada per l'entitat durant aquest any amb les principals dades i gràfics dels serveis de SIDA STUDI.