Accés directe al contingut de la pàgina

Notícies

Les Segones Jornades de SIDA STUDI, valorades molt positivament pels/les participants

15/04/2010

Les associacions proposen la necessitat d'aprofundir en la formació de temes d'avaluació i conèixer els projectes i avenços que estan duent a terme altres associacions entorn a la prevenció del VIH/sida.

  • Segones Jornades SIDA STUDI

Les segones jornades de SIDA STUDI  "Capacitando a las ONG/sida: mejorando la prevención del VIH", finançades per la Secretaria del Pla Nacional sobre Sida i amb col·laboració de Fundació "La Caixa", tenien com a objectiu principal capacitar les ONG de l'estat espanyol que treballen la prevenció sexual del VIH/sida per a millorar el disseny de les actuacions que duen a terme no només en l'àmbit de la prevenció sexual del VIH/sida sinó també en tots els àmbits en els quals intervenen.

Per això, els dies 3, 4 i 5 de març es van reunir a Barcelona 63 associacions de 14 comunitats autònomes per compartir formació teòrica, eines pràctiques i experiències eficaces utilitzant com a exemple les intervencions de prevenció sexual del VIH/sida.

Totes les ponències i experiències pràctiques dels/les participants es poden consultar a la nostra pàgina web agrupades per a les tres variables de l'estudi: el procés, el context i l'eficàcia. També es pot consultar la base de dades on consten totes les associacions participants en les segones jornades per població, col·lectius i tipus d'intervenció que duen a terme. (Base de dades en access).

Avaluació de les jornades

SIDA STUDI també publica les dades de l'enquesta realitzada als/les participants un cop finalitzades les jornades amb la finalitat de valorar els aspectes organitzatius i la qualitat de les ponències i activitats proposades.

En aquest sentit, tots els/les participants han valorat les jornades molt positivament, amb una mitjana de 4.56 (50) sobre un màxim de 5 punts.

65 persones (51 dones i 14 homes) de 11 comunitats autònomes han respost les 49 preguntes realitzades. Les dades s'han analitzat mitjançant el programa estadístic SPSS 17 versió Windows per personal extern a l'organització de les jornades per tal d'analitzar els resultats de manera més objectiva. 2 ítems registraven dades sociodemogràfiques (sexe i comunitat autònoma) i els 47 restants es responien mitjançant una escala tipus Likert de 5 punts (1, molt dolent o res; 2 dolent o poc; 3 regular, 4 bo o bastant; 5 molt bo o molt).

En relació a l'organització de les jornades, els aspectes més ben valorats pels participants han estat la documentació rebuda (mitjana 4.66; SD 57), la gestió de la convocatòria i el lloc de la realització, ambdues amb una mitjana de 4.61 (. 58). Mentre que els aspectes menys valorats pels participants han estat l'allotjament (mitjana 3.41; SD 1.3) i els àpats (mitjana 3.71; SD 1.03).

Les ponències van ser valorades com a bones (mitjana 4.26; SD 43). Totes elles s'han avaluat en 3 categories: Temps de dedicació, utilitat de la temàtica i participació dels/les assistents. L'aspecte més valorat ha estat la utilitat dels temes tractats amb un 95.4% de participants que ho van considerar útil o molt útil. I l'aspecte pitjor valorat ha estat la participació dels/les assistents, tot i que majoritàriament ha estat considerada adequada o molt adequada (76.2%).

Les experiències pràctiques, les sessions realitzades a les tardes en què van participar totes les associacions per tal d'afavorir l'intercanvi d'experiències reeixides d'intervencions en cadascuna de les tres variables, van ser valorades com a positives o molt positives per un 47% dels/les assistents.

A nivell qualitatiu destaca la proposta d'intentar crear un espai comú entre les associacions que els permeti conèixer a altres entitats que treballen amb objectius similars, un espai compartit que permeti la reflexió i formació dels/les treballadors/es i voluntaris/es de les diferents associacions que treballen en l'àmbit del VIH/sida, en especial, en la prevenció.

Els/les participants també han manifestat la necessitat de seguir celebrant aquestes jornades per poder formar-se en temes d'avaluació i conèixer els projectes i avenços que estan duent a terme altres associacions.

Pots consultar l'informe de l'avaluació de les jornades en aquest pdf.