Accés directe al contingut de la pàgina

Notes de premsa

SIDA STUDI posem en el centre els drets sexuals de totes les persones, sense distinció

28/02/2020

SIDA STUDI som una entitat que treballa per generar una transformació social i política, des d’una perspectiva feminista entesa com a pràctica que busca millorar la vida de totes les dones, tenint com a horitzó la justícia social més àmplia possible.

SIDA STUDI som una entitat que treballa per generar una transformació social i política, des d’una perspectiva feminista entesa com a pràctica que busca millorar la vida de totes les dones, tenint com a horitzó la justícia social més àmplia possible.

La nostra experiència com entitat que promou i difon el dret a la informació sobre el VIH, la sida i la salut sexual, ens ha ensenyat que l’estigma social és el principal sostenidor de la discriminació i, per tant, de les desigualtats en diferents esferes de la vida. L’eliminació o no dotació de recursos a persones vulnerabilitzades pel sistema patriarcal, capitalista i racista no només és una forma de discriminació, sinó que reprodueix l’estigma i incrementa la precarietat de moltes dones. Des d’aquesta òptica, proposar el bloqueig de certes entitats o associacions en funció del perfil de les persones amb les quals treballen o a les que dirigeixen els seus serveis és profundament injust.

A SIDA STUDI posem en el centre els drets sexuals de totes les persones, sense distinció. Considerem que les treballadores sexuals són subjectes polítiques amb plena agència i capacitat per emetre discurs propi discurs i que els col·lectius, associacions i entitats que lluiten pels drets socials són els nostres aliats.