Accés directe al contingut de la pàgina

Notes de premsa

SIDA STUDI promociona la salut afectivo-sexual en centres de justícia juvenil

15/12/2015

SIDA STUDI implementa una prova pilot per treballar la salut sexual i afectiva entre els/les menors i joves internats als centres de justícia juvenil formant a més de 40 professionals i arribant de forma directa a gairebé 500 menors i joves.

  • Alumne

Després de 4 anys de treball coordinat amb Justícia Juvenil, SIDA STUDI ha implementat aquest any 2015 una prova pilot per promoure la salut sexual i afectiva entre menors i joves internats.

SIDA STUDI, gràcies a la col·laboració de l’Obra Social de “la Caixa” i la Diputació de Barcelona, conclou aquest desembre de 2015 l’aplicació de la prova pilot Acció de suport al programa d’Educació per a la salut en l’àrea d’afectivitat i sexualitat, treballant de forma coordinada amb la Unitat de Programes i Innovació de la Direcció d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil (Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya).

Aquesta prova pilot suposa la culminació d’un treball continuat realitzat des de l’any 2012. Ha permès conèixer les necessitats reals dels centres de justícia, dels /les professionals dels equips educatius que hi treballen i dels/les menors i joves internats, per tal de poder elaborar una metodologia específica que permeti als propis equips educatius fer intervencions de promoció de la salut afectiva i sexual entre els/les joves amb els què hi treballen.

Aquesta metodologia s’ha concretat en l’elaboració de 45 fitxes pedagògiques amb l’objectiu de treballar de forma individual i grupal 4 àmbits fonamentals de la sexualitat: què entenem per sexualitat, vivència i coneixement del propi cos, emocions i sentiments vinculats a la sexualitat i gestió de riscos biològics.

Al llarg del 2015, un total de 44 professionals han rebut formació directa per part dels/les professionals de SIDA STUDI per formar-se en l’aplicació de les fitxes pedagògiques proposades. En la selecció dels perfils d’aquests professionals participants, s’ha aconseguit incloure responsables de la Unitat de Justícia Juvenil, direccions dels centres, coordinadors/es del equips educatius i educadors i educadores.

Aquestes formacions realitzades amb els equips educatius han suposat la realització de 145 intervencions en l’àmbit de 4 centres de justícia juvenil arribant de forma directa a 494 joves i menors internats.

L’avaluació de la prova pilot ha estat altament satisfactòria i ha comportat una devolució quantitativa i qualitativa tant dels educadors/es que realitzaven les intervencions directes com dels/les menors i joves destinataris de les mateixes, assolint els objectius establerts vinculats a la capacitació dels/les menors en relació a la cura de seva salut sexual.