Accés directe al contingut de la pàgina

Notes de premsa

Promoció de la salut afectivo-sexual en centres de justícia juvenil

18/12/2013

SIDA STUDI ha treballat amb més de 100 joves i menors atesos en quatre centres de justícia juvenil

SIDA STUDI, gràcies a la col·laboració de l’Obra Social de “la Caixa” i la Diputació de Barcelona, conclou aquest desembre de 2013 la implementació del projecte de Promoció de la salut afectivo-sexual en centres de justícia juvenil que ha comptat amb el suport tècnic de la Unitat de Programes i Innovació de la Direcció d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil (Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya).

L’objectiu del projecte ha estat incidir en l’educació per a la salut sexual de la població atesa; donant continuïtat i profunditat al treball desenvolupat durant 2012 amb el projecte pilot Prova pilot per al treball de l’educació afectivo-sexual dirigida a menors i joves internats en un centre educatiu de justícia juvenil, en el marc del programa d’Educació per a la Salut.

Com activitats principals assumides:

  • S’han desplegat les activitats del projecte en 4 centres de justícia juvenil de Catalunya.
  • S’han realitzat 4 intervencions educatives, d’un total de 28 hores, treballant amb més de 100 menors i joves atesos en els centres.
  • S’han realitzat 4 intervencions de suport, d’un total de 18 hores, donant suport a 46 educadors/es.
  • S’ha elaborat una guia de recursos informatius i pedagògics per a la promoció de la salut afectivo-sexual per als centres, en format digital.
  • A la finalització de cada intervenció de suport hem facilitat una selecció de recursos, resultat del seguiment realitzat durant les sessions.
  • Totes les intervencions han estat avaluades de forma conjunta amb professionals dels centres i s’ha fet un seguiment periòdic de les intervencions per part de la Unitat de Programes i Innovació de la Direcció General Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil.

Des de SIDA STUDI treballem per l’educació afectivo-sexual com a eina per la cura de la salut sexual de les persones, tal com contempla la nostra missió: “Treballar en la capacitació de les persones per promoure la salut sexual i la gestió dels riscos biològics relacionats, com el VIH/sida i altres ITS i els embarassos no planificats, en un marc de respecte als Drets Sexuals i Reproductius”.

L’educació és una eina cabdal en la que com a professionals hem de formar-nos per aconseguir crear espais que incideixin en la capacitació dels/les menors i joves atesos, per promoure la seva capacitat de cuidar-se i cercar el seu benestar i el del seu entorn en relació a la seva salut sexual.