Accés directe al contingut de la pàgina

Notes de premsa

SIDA STUDI promou l'educació sexual als centres educatius de Justícia Juvenil de Catalunya

23/05/2013

L'entitat intervindrà en diversos centres d’Educació de Justícia Juvenil de Catalunya aquest any

Al llarg del 2013 i gràcies al suport de l’Obra Social "la Caixa" i la Diputació de Barcelona, SIDA STUDI intervindrà en diversos centres d’Educació de Justícia Juvenil de Catalunya, per incidir en la prevenció i promoció de la salut sexual entre un grup de població especialment vulnerable com és el de menors i joves en el context de Justícia juvenil.

Aquest projecte pretén donar continuïtat i profunditat al treball iniciat l’any 2012 amb el projecte Prova pilot per al treball de l’educació afectivo-sexual dirigida als/les menors i joves internats en un centre educatiu de Justícia juvenil, en el marc del programa d’Educació per a la Salut. Un cop realitzat el mateix amb resultats positius en dos centres educatius del territori (treballant amb els seus equips d’educadors/es i en dos grups de menors i joves interns), en aquest 2013  a SIDA STUDI ens proposem, partint dels resultats obtinguts:

  • Donar resposta a les necessitats i potencialitats detectades.
  • Oferir materials i recursos adaptats a les mancances expressades.
  • Promoure habilitats professionals per a la gestió d’aspectes relacionats amb el treball de la salut sexual i afectiva dels menors i joves internats/des.

 Sobre la metodologia a utilitzar, en totes les accions a realitzar, aquesta s’acorda i consensua a través de:

-   Coordinació compartida amb persona de referència de la Unitat de Programes i Innovació de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil (Departament de Justícia)

-   Coordinació i trobades amb diferents professionals de cada centre, com ara els coordinadors dels programes educatius i/o els/les educadors i educadores

Un cop conegudes les necessitats específiques de cada centre participant, es duen a terme dos tipologies d’intervencions: intervencions educatives amb els menors i joves internats i, en paral·lel sessions de suport a l’equip d’educadors/es del centre (com a part directament implicada en dos processos fonamentals per a la reinserció del/la menor i jove).

 El projecte finalitzarà amb l’elaboració d’un informe d’avaluació per part dels/les professionals de SIDA STUDI que inclourà propostes de millora de cara a la continuïtat del projecte.