Accés directe al contingut de la pàgina

Notes de premsa

Evalúa+: les entitats volem avaluar més!

23/12/2011

SIDA STUDI conclou el projecte Evalúa+ amb novetats a la seva web, la publicació de les bones pràctiques realitzades, l'actualització dels documents de context i la valoració final de la formació en línia

  • Logo jornades Evalúa+

El projecte Evalúa+ de SIDA STUDI té com a objectiu posar a disposició de totes les entitats de l'Estat espanyol informació contextual, materials i recursos útils per a l'avaluació de les intervencions de prevenció del VIH/sida i capacitar-les en tots aquells recursos útils per a l'avaluació. El projecte es va iniciar al 2010 gràcies al suport de la Secretaría del Plan Nacional del Sida i és el resultat del treball que realitza l'associació des de 2007 per avaluar les seves intervencions educatives.

A principis del 2011 es va crear una pàgina web relacionada amb el projecte amb informació sobre els quatre aspectes clau en què es basa el projecte: l’anàlisi de context, les eines d'avaluació, l’assessorament i la formació i ara, en acabar el projecte, es presenten les següents novetats a la web.

L'apartat de context ofereix una compilació de dades epidemiològiques i/o conductuals seleccionades per un grup d’experts/es dels col·lectius que segons el  “Plan Multisectorial de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida 2008-2012” es troben en una situació més desfavorable enfront de la infecció pel VIH i la sida per les seves característiques socials. Com a resultat, Evalúa+ ha elaborat més de 60 documents en format pdf agrupats per comunitats autònomes i tipus de col·lectiu amb la informació més destacada i per facilitar la seva visualització s'ha incorporat un cercador de documents.

Per elaborar els documents de context s'han consultat més de 700 documents de diverses fonts contrastades que ara es recullen en la nova secció de la web monogràfics d’ Evalúa. Per facilitar la consulta dels documents originals també s'ha creat un cercador de comunitats per tipus de col·lectiu i per comunitat autònoma.

SIDA STUDI també ha realitzat la formació en línia "Introducció a l'avaluació" amb la participació de 27 entitats de 12 comunitats autònomes. Com a resultat d'aquesta formació, s'han seleccionat alguns dels projectes elaborats per els/les alumnes/es per implementar l'avaluació en les seves organitzacions i es poden consultar a la web com exemples de bones pràctiques en el següent enllaç.

En aquesta mateixa secció es pot consultar també alguns exemples d'entitats que han sol·licitat eines d'avaluació per als seus projectes a través del servei d'assessorament d’Evalúa+ i  l'informe d’avaluació de la formació en línia per part dels/de les participants. En aquest sentit, els bons resultats obtinguts en l’avaluació del curs constaten que les entitats tenen un gran interès i una necessitat en formar-se en aspectes relacionats amb l’avaluació.

Evalúa+ també ha realitzat un assessorament personalitzat en els darrers mesos amb 3 entitats per tal que aquestes puguin implementar l'avaluació en alguns dels seus projectes i les seves experiències també es poden consultar a la web com a exemple de bones pràctiques d’avaluació. Aquestes entitats han estat la FELGTB que ha avaluat el servei de la prova, Metges do Món de Galícia, amb un grup de suport amb persones que tenen VIH i, finalment, ABD de Barcelona amb un projecte d'educació sexual en joves migrants.

El projecte Evalúa+ es tanca a finals d’aquest mes de desembre però tota la informació estarà present a la web per a la seva lliure consulta, a excepció de les eines d'avaluació i el servei de l’assessorament que a partir de l’1 de gener de 2012 ja no estaran disponibles.