Accés directe al contingut de la pàgina

Notícies

Internet i biblioteques, els recursos d’informació sobre VIH/sida més utilitzats per els/les investigadors/es

02/02/2010

SIDA STUDI publica els resultats de l’enquesta realitzada a investigadors/es socials sobre l’ús de les fonts d’informació sobre VIH/sida.

  • Investigadors

El Centre de Documentació i Recursos Pedagògics de SIDA STUDI ha dut a terme durant els mesos de desembre i gener una enquesta online sobre les fonts d'informació sobre VIH/sida en l'àmbit de la investigació. 

L'objectiu de l'enquesta és conèixer quines són les principals necessitats informatives i les fonts de consulta en aspectes relacionats amb el VIH/sida dels investigadors socials per tal de millorar els serveis de la biblioteca que s'adrecen a aquests usuaris/es.

En aquest sentit, SIDA STUDI valora molt positivament els resultats de l'enquesta, que han respost 186 persones procedents de l'estat espanyol (75%) i d'Amèrica Llatina (25%).

Pel que fa a les característiques dels enquestats, un 60% són dones, un 50% provenen de l'àmbit universitari i un 58% han dut a terme algun treball d'investigació social relacionat amb el VIH/sida.

Sobre els recursos d'informació que utilitzen per dur a terme els seus treballs, destaquen internet (89%), les biblioteques i els centres de documentació (81%)  i les bases de dades (63%). Pel que fa a les bases de dades, un 78% de les persones que no les utilitzen no ho fan perquè desconeixen la oferta existent.

Un 77% de persones utilitzen la documentació consultada per a investigar i els idiomes preferents de consulta són el castellà (95%), l'anglès (81%), el català i el francès (21% respectivament).

Les principals àrees temàtiques d'interès són la psicologia (54%), medicina (31%), sociologia (26%) i educació social (24%) mentre que el tipus de documents que més interessen als investigadors/es són els articles de revistes en castellà (59%) i altres llengües (51%), els documents d'organismes oficials (48%) i d'altres administracions públiques (42%).

Per últim destaquem que un 54% dels enquestats no coneixien els serveis de SIDA STUDI mentre que els que sí que els coneixen utilitzen principalment el catàleg on line (58%), el butlletí de novetats (41%) i el servei d'enviament de documents (30%).

Per més dades sobre l'enquesta, consulta l'informe.