Accés directe al contingut de la pàgina

Notícies

Iniciem un nou període de tallers de promoció de la salut sexual

05/10/2015

Coincidint amb l’inici del curs escolar 2015-16, SIDA STUDI posa en marxa un any més les seves accions educatives de promoció d’una sexualitat saludable i gestió de riscos relacionats (VIH/sida, altres ITS i embarassos no planificats)

 • classroom

Com en els darrers cursos, SIDA STUDI ofereix als centres educatius un seguit d’accions educatives i recursos pedagògics.

Les accions educatives i de sensibilització estan adreçades als/les joves i el seu entorn, és a dir, pares, mares i/o altres referents familiars, professorat i altres agents educatius i d’entre les mateixes cal destacar:

 • Tallers per a joves. Oferim accions educatives i de sensibilització adreçades a joves d’entre 13 i 25 anys, dins i fora de l’àmbit educatiu, que pretenen promocionar la salut sexual i capacitar els/les joves davant els riscos associats (ITS, VIH/sida i embarassos no planificats) a través de metodologies específiques i partint de la capacitat dels/les joves per prendre decisions responsables en relació a la seva salut.
 • Xerrades dirigides a pares, mares i/o altres referents familiars. Tallers que pretenen donar respostes a la necessitat d’aproximar-se a la realitat dels i les joves en salut sexual.
 • Accions per a professionals. Oferim als diferents perfils de professionals que treballen amb joves coneixements i eines per a la promoció de la salut sexual.

Per altra banda, SIDA STUDI ha presentat recentment la seva nova pàgina web especialitzada en salut sexual i adreçada a professionals. D’entre els serveis gratuïts que la mateixa pàgina web té, cal ressaltar:

 • Centre de Documentació i Recursos Pedagògics en salut sexual on trobareu més de 9.000 registres sobre salut sexual
 • Zona Pedagògica que conté una selecció dels millors recursos existents en el fons documental per promocionar la salut sexual entre joves, realitzada per professionals del món de l’educació i/o de la promoció de la salut sexual.
 •  Dinàmiques  que permet l’accés a fitxes pedagògiques elaborades pels/per les professionals de SIDA STUDI per treballar diferents aspectes de la salut sexual entre els/les joves.

 SIDA STUDI aprofita aquest nou inici de realització d’intervencions educatives per presentar els resultats de l'avaluació d’impacte de les seves accions educatives de promoció de la salut sexual "Prevenir per Gaudir" (adreçades a joves a partir de 13-14 anys de 2n cicle d’ESO) i “Com prevenim? Com gaudim?” (adreçades a joves de Batxillerat o Cicles Formatius) que es van dur a terme entre un total de gairebé 650 joves en el curs 2013-2014. La metodologia emprada va ser una anàlisi comparativa PRE-POST test, la segona part del qual era emplenada un mes després de la realització de la intervenció. Les dades epidemiològiques han estat analitzades pel CEEISCAT (Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya) i han permès avaluar l'impacte de les intervencions i ampliar el coneixement sobre les conductes dels/les joves en matèria de salut sexual.

Els informes de cadascuna de les 2 tipologies d’acció educativa així com una comparativa de les mateixes pot consultar-se en els documents associats.

Un cop comparades, però les respostes dels/ les nois/es de batxillerat/cicles formatius i 2n cicle d’ESO de les dues accions educatives, destaquem les següents dades:

 • Un 6% dels/les nois/es de batxillerat i cicles formatius es defineixen en el PRE-test com homosexuals o que s’ho estan plantejant, davant el 4,9 % dels/les nois/es de 2n cicle d’ESO.
 • L’edat mitja d’inici de les relacions sexuals amb penetració entre els nois/es de batxillerat i cicles formatius és de 16 anys; entre el grup de nois/es de 2n cicle d’ESO, se situa entre els 14 i 15 anys.
 • El percentatge de joves de batxillerat i cicles formatius que han mantingut relacions sexuals amb penetració, principalment vaginal, és del 52,3% entre les noies i del 37,9% entre els nois. En el grup de 2n cicle d’ESO els percentatges són un 14,7% i un 13,6% respectivament.
 • Un 82,9% dels/les joves de batxillerat i cicles formatius asseguren haver utilitzat el preservatiu en la última relació sexual; en el cas dels/les joves de 2n cicle d’ESO, aquest percentatge se situa en un 81,4%.
 • La majoria dels/les joves de batxillerat i cicles formatius diuen haver fet ús del preservatiu per tal de prevenir embarassos no planificats i ITS; en el grup de 2n cicle d’ESO s’afirma que el seu ús està vinculat amb la prevenció del VIH/ITS i per tranquil·litat.
 • Com a desavantatges del preservatiu, les noies de batxillerat i cicles formatius assenyalen el possible trencament i la vergonya a l’hora de comprar-los. Els nois parlen de pèrdua de sensibilitat i també del temor de trencament. En el grup de 2n cicle d’ESO es comparteix la pèrdua de sensibilitat com a desavantatge.
 • Un 11,8% dels nois i un 21,8% de noies de batxillerat i cicles formatius van declarar haver fet la “marxa enrere” en l’últim any. En l’altre grup més jove ho declaren el 37,5% dels nois i el 31% de les noies.
 • L’ús de la pastilla postcoital és més freqüent entre el grup de nois/es de batxillerat i cicles formatius (22,2% de nois i 25,5% de noies) que entre el grup de 2n cicle d’ESO, on els percentatges respectius són un 8,3% i un 33,3%.
 • Persisteixen els dubtes i certs mites en relació a les vies de transmissió del VIH entre el grup de nois/es de batxillerat i cicles formatius el 36,1% de nois i el 32,9% noies pensen que el VIH es pot contraure compartint aliments i més de la meitat pensa que es pot contraure per la picada de mosquit. Entre els més joves, existeix la mateixa percepció en una proporció similar, el 36,4% de nois i el 29,8% de noies sobre el de compartir aliments i el  47% de nois i el 35,2% de les noies sobre la picada de mosquit.
 • Les fonts d’informació sobre temes de sexualitat són les mateixes per als dos grups: amics/gues per a les noies i internet per als nois.

Aquestes dades demostren que les intervencions en promoció de la salut sexual fonamentades en l’evidència científica funcionen però que, alhora cal continuar implementant-les i que, a més, caldria fer-ho en edats més "precoces”.