Accés directe al contingut de la pàgina

Professionals

Acció adaptable a la demanda rebuda que permet acompanyar a diferents perfils de professionals en l’adquisició d’eines, coneixements i habilitats per treballar la promoció de la salut sexual entre joves.

Persones destinatàries: professionals que atenen a la població jove.

Durada: de 2 a 3 sessions (adaptable segons demanda rebuda i disponibilitat de l’entitat).

Dinamització: un/a ponent.

Espai: centre laboral o similar (la seu de SIDA STUDI segons disponibilitat).

Objectius:

  • Recollir/detectar habilitats i dificultats en la tasca d’acompanyar els/les joves en el desenvolupament de la seva salut sexual.
  • Seleccionar eines del fons pedagògic  de SIDA STUDI que s’adeqüin a les necessitats del grup.
  • Reforçar les habilitats personals per al treball de la promoció de la salut sexual entre joves.

 

Eines: dinàmiques participatives y recursos audiovisuals (opcional).

Continguts:

  • Detecció de dificultats i habilitats del grup.
  • Funcionament del Centre de Documentació i Recursos Pedagògics de SIDA STUDI en salut sexual i accés al Fons Documental.