Accés directe al contingut de la pàgina

Pares i mares

Sessió que pretén crear un espai de debat i de exposició de dubtes i comentaris respecte la realitat dels/les joves i la salut sexual, i el seu acompanyament des de l’entorn familiar.

Persones destinatàries: pares, mares i altres referents familiars.

Durada: 2 hores (adaptable segons disponibilitat)

Dinamització: un/a ponent.

Espai: centre educatiu o similar.

Objectius:

  • Facilitar un espai de confiança en el que compartir els dubtes, preguntes, creences per part dels familiars respecte la vivència de la salut sexual dels/les joves.
  • Exposar, per part del/de la ponent, els coneixements acumulats en el treball que realitzem amb els grups de joves: estereotips per part dels adults i realitats viscudes entre els/les joves.
  • Visibilitzar habilitats i dificultats en la tasca d’acompanyar des de l’entorn familiar als/les joves en el desenvolupament de la salut sexual.

 

Eines: dinàmiques participatives i recursos audiovisual (opcional).

Continguts:

  • Concepte de salut com aspecte vital de cada persona, que inclou la seva capacitat de decidir i tenir d’ell/ella mateix/a  tant en relació a futures pràctiques sexuals com en les seves relacions personals i autoestima. Vivència de la identitat sexual i perspectiva de gènere.
  • Qüestionament i debat sobre la mirada de protecció cap els /les joves.
  • Resultats de la vivència dels/les joves en salut sexual segons les dades d’avaluació obtingudes en les nostres Accions Educatives.
  • Espai per compartir dubtes i conflictes del dia a dia amb els i les joves