Accés directe al contingut de la pàgina

Joves

Segons les característiques de cada grup a atendre i la disponibilitat de cada centre, proposem las següents tipologies d’accions:

Acció Educativa “Pensar, sentir, gaudir”

Acció que treballa les diferents dimensions de la sexualitat: vivència del cos, vivència dels sentiments y la gestió dels riscos, tant biològics (embaràs no planificat), infeccions de transmissió sexual com el VIH/sida) com emocionals (autoestima, relacions de parella, etc).

Persones destinatàries: joves entre 14 i 16 anys (en l’àmbit educatiu escolar, cursos de 3r i 4t d’ESO)

Grup natural, màxim de 25 joves.

Durada: 3 tallers de 2 hores cadascun.

Dinamització: parella pedagògica (dona i home).

Espai: centre educatiu o similar.

Objectiu: facilitar un espai per treballar la salut sexual, entenent-la tant des de la seva vessant emocional com física, prenent com a punt de partida la capacitat personal i la responsabilitat individual per gestionar els riscos associats.

Eines: dinàmiques participatives i recursos audiovisuals.

Continguts:

 • Concepte de salut com a aspecte vital de cada persona, que inclou la seva capacitat per a decidir i tenir cura d’ell/lla mateix/a tant en relació a futures pràctiques sexuals com en les seves relacions personals i la seva autoestima. Vivència de la identitat sexual.
 • Vivència del cos: autoimatge, respecte pel propi cos, davant un/a mateix/a i davant l’altri. Mites i falses creences en relació al cos i el plaer.
 • La relació amb l’entorn des de la perspectiva de gènere: pressió de grup, relacions personals i relacions de parella. Riscos emocionals.
 • Gestió de riscos biològics: gestió dels mètodes de salut, ús del preservatiu, pastilla anticonceptiva.

Acció avaluada amb metodologia empírica.

Acció Educativa “La teva salut sexual”

Persones destinatàries: joves entre 14 i 26 anys de l’àmbit educatiu formal  no formal; s’adequa pedagògicament a aquells grups que han rebut anteriorment l’Acció Educativa “Pensar, sentir, gaudir”.

Grup natural, màxim de 25 joves.

Durada: 2 tallers de 2 hores cadascun.

Dinamització: parella pedagògica (dona i home).

Espai: centre educatiu o similar.

Objectiu: facilitar un espai per treballar la salut sexual, entenent-la tant des de la seva vessant emocional com física, prenent com a punt de partida la capacitat personal i la responsabilitat individual per gestionar els riscos associats.

Eines: dinàmiques participatives i recursos audiovisuals.

Continguts:

 • Concepte de salut com a aspecte vital de cada persona, que inclou la seva capacitat per a decidir i tenir cura d’ell/lla mateix/a tant en relació a futures pràctiques sexuals com en les seves relacions personals i la seva autoestima. Vivència de la identitat sexual.
 • Mites i falses creences: l’amor romàntic, influència dels mitjans de comunicació i xarxes socials. Pressió de grup i relacions de parella.
 • Aproximació a la transmissió i prevenció del VIH/sida. Informació bàsica.
 • Ús del preservatiu: falses creences, informació sobre el seu ús correcte. Serveis de salut de proximitat.

Acció avaluada amb metodologia empírica. 

Acció de Sensibilització sobre la promoció de la salut sexual

Sessió que s’adapta a una necessitat concreta; sigui per la disponibilitat de temps, per interès del/de la professional o del grup a atendre, l’espai o l’àmbit en el que intervenir, el perfil del grup, o altres circumstàncies.

Persones destinatàries: joves entre 13 i 25 anys ubicats/ades en centres escolars (2n cicle d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius), centres en educació no formal (centres de lleure, associacions i fundacions, centres oberts).

Durada: entre 1 i 2 hores (adaptable segons disponibilitat).

Dinamització: un/a ponent.

Espai: centre educatiu i similar.

Objectiu: facilitar un espai per treballar la salut sexual, entenent-la tant des de la seva vessant emocional com física, prenent com a punt de partida la capacitat personal i la responsabilitat individual per gestionar els riscos associats.

Eines: dinàmiques participatives i recursos audiovisuals (opcional).

Continguts: Determinats per la demanda. Alguns exemples:

 • Informació bàsica del VIH/sida o Infeccions de Transmissió Sexual en general.
 • Embarassos no planificats: realitat entre els joves; mètodes de prevenció.
 • Coneixement i respecte pel propi cos i el de l’altri: autoestima, percepció d’un/a mateix/a, fisiologia y sensibilitat en les relacions sexuals.
 • Influència de gènere en les relacions personals i en les relacions de parella.
 • Influència de la vivència del cos y les relacions vers els mitjans de comunicació i les xarxes socials.
 • Mites i creences al voltant del plaer en les relacions sexuals.